Średni procesor postów

public class AveragePostProcessor
extends BasePostProcessor

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.postprocessor.BasePostProcessor
com.android.tradefed.postprocessor.AveragePostProcessor


Implementacja postprocesora obliczającego średnią z listy metryk.

Streszczenie

Pola

public static final String AVERAGE_KEY_TAG

Konstruktory publiczne

AveragePostProcessor ()

Metody publiczne

processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, runLogs) processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, runLogs) processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, runLogs)

Zaimplementuj tę metodę, aby wygenerować zestaw nowych metryk z istniejących metryk i dzienników.

Pola

AVERAGE_KEY_TAG

public static final String AVERAGE_KEY_TAG

Konstruktory publiczne

Średni procesor postów

public AveragePostProcessor ()

Metody publiczne

processRunMetricsAndLogs

public  processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, 
                 runLogs)

Zaimplementuj tę metodę, aby wygenerować zestaw nowych metryk z istniejących metryk i dzienników. Zwracane powinny być tylko nowo wygenerowane metryki z unikalną nazwą klucza (kolizja z istniejącymi kluczami nie jest dozwolona).

Parametry
rawMetrics : zestaw nieprzetworzonych metryk dostępnych dla przebiegu.

runLogs : Zestaw plików dziennika dla przebiegu testowego.

Zwroty
Zestaw nowo wygenerowanych metryk z metryk uruchomienia.