StatsdEventMetricPostProcessor

public class StatsdEventMetricPostProcessor
extends StatsdGenericPostProcessor

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.postprocessor.BasePostProcessor
com.android.tradefed.postprocessor.StatsdGenericPostProcessor
com.android.tradefed.postprocessor.StatsdEventMetricPostProcessor


Postprocesor, który przetwarza metryki zdarzeń w raportach statsd na pary klucz-wartość, używając elementów formatujących określonych w procesorze.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

StatsdEventMetricPostProcessor ()

Metody chronione

parseMetricsFromReportList (StatsLog.ConfigMetricsReportList reportList)

Przeanalizuj metryki zdarzeń z ConfigMetricsReportList przy użyciu elementów formatujących atom.

Konstruktory publiczne

StatsdEventMetricPostProcessor

public StatsdEventMetricPostProcessor ()

Metody chronione

parseMetricsFromReportList

protected  parseMetricsFromReportList (StatsLog.ConfigMetricsReportList reportList)

Przeanalizuj metryki zdarzeń z ConfigMetricsReportList przy użyciu elementów formatujących atom.

Metryki zdarzeń skutkujące zduplikowanymi kluczami będą przechowywane jako wartości oddzielone przecinkami.

Parametry
reportList StatsLog.ConfigMetricsReportList

Zwroty