ATestFileSystemLogSaver

public class ATestFileSystemLogSaver
extends FileSystemLogSaver

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.FileSystemLogSaver
com.android.tradefed.result.ATestFileSystemLogSaver


Bu LogSaver sınıfı, ATest tarafından günlükleri belirli bir yola kaydetmek için kullanılır.

Özet

Kamu inşaatçıları

ATestFileSystemLogSaver ()

Korumalı yöntemler

File generateLogReportDir ( IBuildInfo buildInfo, File reportDir)

Alt sınıfın yol mantığını oluşturmayı özelleştirmesine olanak tanıyan açık bir yöntem.

Kamu inşaatçıları

ATestFileSystemLogSaver

public ATestFileSystemLogSaver ()

Korumalı yöntemler

createdLogReportDir

protected File generateLogReportDir (IBuildInfo buildInfo, 
                File reportDir)

Alt sınıfın yol mantığını oluşturmayı özelleştirmesine olanak tanıyan açık bir yöntem.

Parametreler
buildInfo IBuildInfo : IBuildInfo

reportDir File : rapor dizini için ERROR(/File) .

İadeler
File test-log-file-path seçeneğinin belirttiği yolda oluşturulan dizin.