ATestFileSystemLogSaver

public class ATestFileSystemLogSaver
extends FileSystemLogSaver

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.FileSystemLogSaver
com.android.tradefed.result.ATestFileSystemLogSaver


Bu LogSaver sınıfı, ATest tarafından günlükleri belirli bir yola kaydetmek için kullanılır.

Özet

kamu inşaatçılar

ATestFileSystemLogSaver ()

Korumalı yöntemler

File generateLogReportDir ( IBuildInfo buildInfo, File reportDir)

Alt sınıfın oluşturma yolu mantığını özelleştirmesine izin veren açık bir yöntem.

kamu inşaatçılar

ATestFileSystemLogSaver

public ATestFileSystemLogSaver ()

Korumalı yöntemler

günlük raporu dizini oluştur

protected File generateLogReportDir (IBuildInfo buildInfo, 
                File reportDir)

Alt sınıfın oluşturma yolu mantığını özelleştirmesine izin veren açık bir yöntem.

parametreler
buildInfo IBuildInfo : IBuildInfo

reportDir File : rapor dizini için ERROR(/File) .

İadeler
File atest-log-file-path seçeneğinin belirttiği yolda oluşturulan dizin.