Akcja w trakcie

public final enum ActionInProgress
extends Enum< ActionInProgress >

java.lang.Obiekt
java.lang.Enum< com.android.tradefed.result.ActionInProgress >
com.android.tradefed.result.ActionInProgress


Akcja ogólna w toku. Służy do nadania awariom szerszego kontekstu.

Streszczenie

Wylicz wartości

ActionInProgress FETCHING_ARTIFACTS

ActionInProgress FREE_RESOURCES

ActionInProgress SETUP

ActionInProgress TEAR_DOWN

ActionInProgress TEST

ActionInProgress UNSET

Metody publiczne

static ActionInProgress valueOf (String name)
static final ActionInProgress[] values ()

Wylicz wartości

FETCHING_ARTIFACTS

public static final ActionInProgress FETCHING_ARTIFACTS

BEZPŁATNE_ZASOBY

public static final ActionInProgress FREE_RESOURCES

ORGANIZOWAĆ COŚ

public static final ActionInProgress SETUP

ZBURZYĆ

public static final ActionInProgress TEAR_DOWN

TEST

public static final ActionInProgress TEST

NIEOPRAWNY

public static final ActionInProgress UNSET

Metody publiczne

wartość

public static ActionInProgress valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
ActionInProgress

wartości

public static final ActionInProgress[] values ()

Zwroty
ActionInProgress[]