จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

BugreportCollector กรอง

public static final enum BugreportCollector.Filter
extends Enum< BugreportCollector.Filter > implements BugreportCollector.SubPredicate

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Filter >
com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Filter


สรุป

ค่า Enum

BugreportCollector.Filter WITH_ANY

BugreportCollector.Filter WITH_FAILING

BugreportCollector.Filter WITH_PASSING

วิธีการสาธารณะ

static BugreportCollector.Filter valueOf (String name)
static final Filter[] values ()

ค่า Enum

C_ANY

public static final BugreportCollector.Filter WITH_ANY

WITH_FAILING

public static final BugreportCollector.Filter WITH_FAILING

WITH_PASSING

public static final BugreportCollector.Filter WITH_PASSING

วิธีการสาธารณะ

มูลค่าของ

public static BugreportCollector.Filter valueOf (String name)

พารามิเตอร์
name String

ผลตอบแทน
BugreportCollector.Filter

ค่า

public static final Filter[] values ()

ผลตอบแทน
Filter[]