Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

BugreportCollector.Filter

public static final enum BugreportCollector.Filter
extends Enum<BugreportCollector.Filter> implements BugreportCollector.SubPredicate

java.lang.Object
   ↳ java.lang.Enum<com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Filter>
     ↳ com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Filter


Summary

Enum values

BugreportCollector.Filter  WITH_ANY

 

BugreportCollector.Filter  WITH_FAILING

 

BugreportCollector.Filter  WITH_PASSING

 

Public methods

static BugreportCollector.Filter valueOf(String name)
static final Filter[] values()

Enum values

WITH_ANY

public static final BugreportCollector.Filter WITH_ANY

WITH_FAILING

public static final BugreportCollector.Filter WITH_FAILING

WITH_PASSING

public static final BugreportCollector.Filter WITH_PASSING

Public methods

valueOf

public static BugreportCollector.Filter valueOf (String name)

Parameters
name String

Returns
BugreportCollector.Filter

values

public static final Filter[] values ()

Returns
Filter[]