Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

BugreportCollector.Noun

public static final enum BugreportCollector.Noun
extends Enum< BugreportCollector.Noun > implements BugreportCollector.SubPredicate

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Noun >
com.android.tradefed.result.BugreportCollector.Noun


streszczenie

Wartości wyliczenia

BugreportCollector.Noun FAILED_INVOCATION

BugreportCollector.Noun FAILED_TESTCASE

BugreportCollector.Noun FAILED_TESTRUN

BugreportCollector.Noun INVOCATION

BugreportCollector.Noun TESTCASE

BugreportCollector.Noun TESTRUN

Metody publiczne

static BugreportCollector.Noun valueOf (String name)
static final Noun[] values ()

Wartości wyliczenia

FAILED_INVOCATION

public static final BugreportCollector.Noun FAILED_INVOCATION

FAILED_TESTCASE

public static final BugreportCollector.Noun FAILED_TESTCASE

FAILED_TESTRUN

public static final BugreportCollector.Noun FAILED_TESTRUN

WEZWANIE

public static final BugreportCollector.Noun INVOCATION

TESTCASE

public static final BugreportCollector.Noun TESTCASE

TESTOWE URUCHOMIENIE

public static final BugreportCollector.Noun TESTRUN

Metody publiczne

wartość

public static BugreportCollector.Noun valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
BugreportCollector.Noun

wartości

public static final Noun[] values ()

Zwroty
Noun[]