Odbiornik wyników testu zliczania

public class CountingTestResultListener
extends TestResultListener

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.result.TestResultListener
com.android.tradefed.result.CountingTestResultListener


TestResultListener , który śledzi całkowitą liczbę testów według TestStatus

Streszczenie

Konstruktory publiczne

CountingTestResultListener ()

Metody publiczne

int[] getResultCounts ()

Zwróć liczbę testów ZALICZONYCH, NIEKOMPLETNYCH, ZIGNOROWONYCH itp.

int getTotalTests ()

Zwróć całkowitą liczbę wykonanych testów.

boolean hasFailedTests ()

Metoda pomocnika, aby określić, czy są jakieś wyniki niepowodzenia (jeden z niekompletnych, AssumptionFailure, Failure).

void testResult ( TestDescription test, TestResult result)

Konstruktory publiczne

Odbiornik wyników testu zliczania

public CountingTestResultListener ()

Metody publiczne

getResultCounts

public int[] getResultCounts ()

Zwróć liczbę testów ZALICZONYCH, NIEKOMPLETNYCH, ZIGNOROWONYCH itp.

Zwroty
int[] tablica indeksowana przez TestStatus.ordinal(), która przechowuje liczbę testów z każdym statusem

getTotalTests

public int getTotalTests ()

Zwróć całkowitą liczbę wykonanych testów.

Zwroty
int

manieudanetesty

public boolean hasFailedTests ()

Metoda pomocnika, aby określić, czy są jakieś wyniki niepowodzenia (jeden z niekompletnych, AssumptionFailure, Failure).

Zwroty
boolean

wynik testu

public void testResult (TestDescription test, 
                TestResult result)

Parametry
test TestDescription

result TestResult