IShardableListener

public interface IShardableListener
implements ITestInvocationListener

com.android.tradefed.result.IShardableListener


ITestInvocationListener , który można podzielić na fragmenty. Gdy konfiguracja zawierająca taki odbiornik zostanie podzielona na fragmenty, każdy fragment będzie miał kopię tego odbiornika.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract IShardableListener clone ()

Klonuje się do użycia we fragmentu.

default boolean supportShardListener ()

Niezależnie od tego, czy implementacja IShardableListener chce włączyć to zachowanie.

Metody publiczne

klon

public abstract IShardableListener clone ()

Klonuje się do użycia we fragmentu.

Zwroty
IShardableListener

wsparcie ShardListener

public boolean supportShardListener ()

Niezależnie od tego, czy implementacja IShardableListener chce włączyć to zachowanie.

Zwroty
boolean