จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

IShardableListener

public interface IShardableListener
implements ITestInvocationListener

com.android.tradefed.result.IShardableListener


ITestInvocationListener ที่สามารถชาร์ดได้ เมื่อกำหนดค่าที่มีผู้ฟังดังกล่าวเป็นชาร์ด ชาร์ดแต่ละรายการจะมีสำเนาของผู้ฟังนี้

สรุป

วิธีการสาธารณะ

abstract IShardableListener clone ()

โคลนตัวเองเพื่อใช้ในชาร์ด

default boolean supportShardListener ()

การใช้งาน IShardableListener ต้องการเปิดใช้งานลักษณะการทำงานนี้หรือไม่

วิธีการสาธารณะ

โคลน

public abstract IShardableListener clone ()

โคลนตัวเองเพื่อใช้ในชาร์ด

คืนสินค้า
IShardableListener

supportShardListener

public boolean supportShardListener ()

การใช้งาน IShardableListener ต้องการเปิดใช้งานลักษณะการทำงานนี้หรือไม่

คืนสินค้า
boolean