ตัวช่วยสรุปการร้องขอ

public class InvocationSummaryHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.InvocationSummaryHelper


คลาสตัวช่วยสำหรับการรวบรวมและรายงาน TestSummary สำหรับกลุ่มผู้ฟัง

สรุป

วิธีการสาธารณะ

static void reportInvocationEnded ( listeners, long elapsedTime) reportInvocationEnded ( listeners, long elapsedTime)
static void reportInvocationStarted ( listeners, IInvocationContext context) reportInvocationStarted ( listeners, IInvocationContext context)

วิธีการสาธารณะ

รายงานการร้องขอสิ้นสุดแล้ว

public static void reportInvocationEnded ( listeners, 
        long elapsedTime)

พารามิเตอร์
listeners

elapsedTime long

รายงานการเรียกใช้เริ่มต้นแล้ว

public static void reportInvocationStarted ( listeners, 
        IInvocationContext context)

พารามิเตอร์
listeners

context IInvocationContext