PassingTestFileReporter

public class PassingTestFileReporter
extends TestResultListener implements ITestInvocationListener

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.result.TestResultListener
com.android.tradefed.result.PassingTestFileReporter


ITestInvocationListener , który zapisuje listę pomyślnych przypadków testowych w pliku testowym

Streszczenie

Konstruktory publiczne

PassingTestFileReporter ()

Metody publiczne

void invocationEnded (long elapsedTime)

Zgłasza, że ​​wywołanie zakończyło się pomyślnie lub z powodu błędu.

void invocationStarted ( IInvocationContext context)

Zgłasza początek wywołania testowego.

void testResult ( TestDescription test, TestResult result)

Konstruktory publiczne

PassingTestFileReporter

public PassingTestFileReporter ()

Metody publiczne

wywołanie zakończone

public void invocationEnded (long elapsedTime)

Zgłasza, że ​​wywołanie zakończyło się pomyślnie lub z powodu błędu.

Zostanie automatycznie wywołany przez platformę TradeFederation.

Parametry
elapsedTime long : czas, który upłynął od wywołania w ms

wywołanie rozpoczęte

public void invocationStarted (IInvocationContext context)

Zgłasza początek wywołania testowego.

Zostanie automatycznie wywołany przez platformę TradeFederation. Reporterzy muszą zastąpić tę metodę, aby obsługiwać raportowanie wielu urządzeń.

Parametry
context IInvocationContext : informacje o wywołaniu

wynik testu

public void testResult (TestDescription test, 
                TestResult result)

Parametry
test TestDescription

result TestResult