TutmaDosya Koruyucu

public class RetentionFileSaver
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.RetentionFileSaver


Bir dizinde .retention dosyası oluşturmak için yardımcı sınıf. Bir dizinin ne zaman silinebileceğini belirlemek için harici araçlar tarafından kullanılması amaçlanmıştır.

Özet

alanlar

public static final String RETENTION_DATE_FORMAT

public static final String RETENTION_FILE_NAME

kamu inşaatçılar

RetentionFileSaver ()

Genel yöntemler

boolean shouldDelete (File retentionFile)
void writeRetentionFile (File dir, int logRetentionDays)

Verilen dizinde, zaman damgası == current + logRetentionDays ile bir .retention dosyası oluşturur

alanlar

RETENTION_DATE_FORMAT

public static final String RETENTION_DATE_FORMAT

RETENTION_FILE_NAME

public static final String RETENTION_FILE_NAME

kamu inşaatçılar

TutmaDosya Koruyucu

public RetentionFileSaver ()

Genel yöntemler

Silmeli

public boolean shouldDelete (File retentionFile)

parametreler
retentionFile File

İadeler
boolean

yazmaTutmaDosyası

public void writeRetentionFile (File dir, 
                int logRetentionDays)

Verilen dizinde, zaman damgası == current + logRetentionDays ile bir .retention dosyası oluşturur

parametreler
dir File

logRetentionDays int