RetentionFileSaver

public class RetentionFileSaver
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.RetentionFileSaver


فئة المساعد لإنشاء ملف .retention في دليل. يُقصد استخدامها بواسطة أدوات خارجية لتحديد متى يمكن حذف دليل.

ملخص

مجالات

public static final String RETENTION_DATE_FORMAT

public static final String RETENTION_FILE_NAME

المنشأت العامة

RetentionFileSaver ()

الأساليب العامة

boolean shouldDelete (File retentionFile)
void writeRetentionFile (File dir, int logRetentionDays)

إنشاء ملف احتفاظ في مسار معين مع طابع زمني == الحالية + أيام الاحتفاظ بالسجل

مجالات

RETENTION_DATE_FORMAT

public static final String RETENTION_DATE_FORMAT

RETENTION_FILE_NAME

public static final String RETENTION_FILE_NAME

المنشأت العامة

RetentionFileSaver

public RetentionFileSaver ()

الأساليب العامة

يجب حذف

public boolean shouldDelete (File retentionFile)

حدود
retentionFile File

عائدات
boolean

writeRetentionFile

public void writeRetentionFile (File dir, 
                int logRetentionDays)

إنشاء ملف احتفاظ في مسار معين مع طابع زمني == الحالية + أيام الاحتفاظ بالسجل

حدود
dir File

logRetentionDays int