סטטוס בדיקה

public final enum TestStatus
extends Enum< TestStatus >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.result.TestStatus >
com.android.tradefed.result.TestStatus


ייצוג ב-Tradefed של סטטוסים אפשריים לשיטות בדיקה.

סיכום

ערכי מנה

TestStatus ASSUMPTION_FAILURE

כשל בהנחת הבדיקה

TestStatus FAILURE

מבחן נכשל.

TestStatus IGNORED

התעלמו מהמבחן

TestStatus INCOMPLETE

המבחן התחיל אך לא הסתיים

TestStatus PASSED

מבחן עבר

TestStatus SKIPPED

הבדיקה דילגה, לא רצה מסיבה כלשהי

שיטות ציבוריות

static TestStatus convertFromDdmlibType (TestResult.TestStatus ddmlibStatus)
static TestResult.TestStatus convertToDdmlibType ( TestStatus status)

המר סטטוס Tradefed ל-ddmlib אחד במהלך המעבר של מחלקות.

static TestStatus valueOf (String name)
static final TestStatus[] values ()

ערכי מנה

ASSUMPTION_FAILURE

public static final TestStatus ASSUMPTION_FAILURE

כשל בהנחת הבדיקה

כישלון

public static final TestStatus FAILURE

מבחן נכשל.

התעלמו

public static final TestStatus IGNORED

התעלמו מהמבחן

לא שלם

public static final TestStatus INCOMPLETE

המבחן התחיל אך לא הסתיים

עבר

public static final TestStatus PASSED

מבחן עבר

דילג

public static final TestStatus SKIPPED

הבדיקה דילגה, לא רצה מסיבה כלשהי

שיטות ציבוריות

convertFromDdmlibType

public static TestStatus convertFromDdmlibType (TestResult.TestStatus ddmlibStatus)

פרמטרים
ddmlibStatus TestResult.TestStatus

החזרות
TestStatus

convertToDdmlibType

public static TestResult.TestStatus convertToDdmlibType (TestStatus status)

המר סטטוס Tradefed ל-ddmlib אחד במהלך המעבר של מחלקות.

פרמטרים
status TestStatus

החזרות
TestResult.TestStatus

ערך של

public static TestStatus valueOf (String name)

פרמטרים
name String

החזרות
TestStatus

ערכים

public static final TestStatus[] values ()

החזרות
TestStatus[]