จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

TestSummary.Type

public static final enum TestSummary.Type
extends Enum< TestSummary.Type >

java.lang.Object
. java.lang.Enum< com.android.tradefed.result.TestSummary.Type >
. com.android.tradefed.result.TestSummary.Type


สรุป

ค่า Enum

TestSummary.Type TEXT

TestSummary.Type URI

วิธีการสาธารณะ

static TestSummary.Type valueOf (String name)
static final Type[] values ()

ค่า Enum

ข้อความ

public static final TestSummary.Type TEXT

URI

public static final TestSummary.Type URI

วิธีการสาธารณะ

มูลค่าของ

public static TestSummary.Type valueOf (String name)

พารามิเตอร์
name String

คืนสินค้า
TestSummary.Type

ค่า

public static final Type[] values ()

คืนสินค้า
Type[]