DefaultRemoteAndroidTestRunner

public class DefaultRemoteAndroidTestRunner
extends RemoteAndroidTestRunner

java.lang.Object
com.android.ddmlib.testrunner.RemoteAndroidTestRunner
com.android.tradefed.result.ddmlib.DefaultRemoteAndroidTestRunner


تمديد ddmlib RemoteAndroidTestRunner لتعيين بعض الإعدادات الافتراضية لحالات الاستخدام Tradefed.

ملخص

المنشأت العامة

DefaultRemoteAndroidTestRunner (String packageName, String runnerName, IShellEnabledDevice remoteDevice)

الأساليب العامة

IInstrumentationResultParser createParser (String runName, listeners) createParser (String runName, listeners)

المنشأت العامة

DefaultRemoteAndroidTestRunner

public DefaultRemoteAndroidTestRunner (String packageName, 
        String runnerName, 
        IShellEnabledDevice remoteDevice)

حدود
packageName String

runnerName String

remoteDevice IShellEnabledDevice

الأساليب العامة

إنشاء المحلل اللغوي

public IInstrumentationResultParser createParser (String runName, 
         listeners)

حدود
runName String

listeners

عائدات
IInstrumentationResultParser