Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Identyfikator błędu urządzenia

public final enum DeviceErrorIdentifier
extends Enum< DeviceErrorIdentifier > implements ErrorIdentifier

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.result.error.DeviceErrorIdentifier >
com.android.tradefed.result.error.DeviceErrorIdentifier


Identyfikatory błędów z błędów urządzenia i błędów zgłaszanych przez urządzenie.

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

DeviceErrorIdentifier AAPT_PARSER_FAILED

DeviceErrorIdentifier ADB_DISCONNECT

DeviceErrorIdentifier APEX_ROLLBACK_FAILED

DeviceErrorIdentifier APK_INSTALLATION_FAILED

DeviceErrorIdentifier DEVICE_CRASHED

DeviceErrorIdentifier DEVICE_FAILED_BLUETOOTH_PAIRING

DeviceErrorIdentifier DEVICE_FAILED_TO_REMOUNT

DeviceErrorIdentifier DEVICE_FAILED_TO_RESET

DeviceErrorIdentifier DEVICE_UNAVAILABLE

DeviceErrorIdentifier DEVICE_UNEXPECTED_RESPONSE

DeviceErrorIdentifier DEVICE_UNRESPONSIVE

DeviceErrorIdentifier ERROR_AFTER_FLASHING

DeviceErrorIdentifier FAILED_TO_CONNECT_TO_GCE

DeviceErrorIdentifier FAILED_TO_LAUNCH_GCE

DeviceErrorIdentifier FAIL_ACTIVATE_APEX

DeviceErrorIdentifier FAIL_PULL_FILE

DeviceErrorIdentifier FAIL_PUSH_FILE

DeviceErrorIdentifier INSTRUMENTATION_CRASH

DeviceErrorIdentifier SHELL_COMMAND_ERROR

DeviceErrorIdentifier UNEXPECTED_REBOOT

Metody publiczne

long code ()

Unikalny kod identyfikujący błąd.

TestRecordProto.FailureStatus status ()

Stan niepowodzenia skojarzony z identyfikatorem, oczekuje się, że ten stan będzie wyrównany z FailureDescription.

static DeviceErrorIdentifier valueOf (String name)
static final DeviceErrorIdentifier[] values ()

Wartości wyliczeniowe

AAPT_PARSER_FAILED

public static final DeviceErrorIdentifier AAPT_PARSER_FAILED

ADB_DISCONNECT

public static final DeviceErrorIdentifier ADB_DISCONNECT

APEX_ROLLBACK_FAILED

public static final DeviceErrorIdentifier APEX_ROLLBACK_FAILED

APK_INSTALLATION_FAILED

public static final DeviceErrorIdentifier APK_INSTALLATION_FAILED

DEVICE_CRASHED

public static final DeviceErrorIdentifier DEVICE_CRASHED

DEVICE_FAILED_BLUETOOTH_PAIRING

public static final DeviceErrorIdentifier DEVICE_FAILED_BLUETOOTH_PAIRING

DEVICE_FAILED_TO_REMOUNT

public static final DeviceErrorIdentifier DEVICE_FAILED_TO_REMOUNT

DEVICE_FAILED_TO_RESET

public static final DeviceErrorIdentifier DEVICE_FAILED_TO_RESET

DEVICE_UNAVAILABLE

public static final DeviceErrorIdentifier DEVICE_UNAVAILABLE

DEVICE_UNEXPECTED_RESPONSE

public static final DeviceErrorIdentifier DEVICE_UNEXPECTED_RESPONSE

DEVICE_UNRESPONSIVE

public static final DeviceErrorIdentifier DEVICE_UNRESPONSIVE

ERROR_AFTER_FLASHING

public static final DeviceErrorIdentifier ERROR_AFTER_FLASHING

FAILED_TO_CONNECT_TO_GCE

public static final DeviceErrorIdentifier FAILED_TO_CONNECT_TO_GCE

FAILED_TO_LAUNCH_GCE

public static final DeviceErrorIdentifier FAILED_TO_LAUNCH_GCE

FAIL_ACTIVATE_APEX

public static final DeviceErrorIdentifier FAIL_ACTIVATE_APEX

FAIL_PULL_FILE

public static final DeviceErrorIdentifier FAIL_PULL_FILE

FAIL_PUSH_FILE

public static final DeviceErrorIdentifier FAIL_PUSH_FILE

INSTRUMENTATION_CRASH

public static final DeviceErrorIdentifier INSTRUMENTATION_CRASH

SHELL_COMMAND_ERROR

public static final DeviceErrorIdentifier SHELL_COMMAND_ERROR

UNEXPECTED_REBOOT

public static final DeviceErrorIdentifier UNEXPECTED_REBOOT

Metody publiczne

kod

public long code ()

Unikalny kod identyfikujący błąd.

Zwroty
long

status

public TestRecordProto.FailureStatus status ()

Stan niepowodzenia skojarzony z identyfikatorem, oczekuje się, że ten stan będzie wyrównany z FailureDescription.

Zwroty
TestRecordProto.FailureStatus

wartość

public static DeviceErrorIdentifier valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
DeviceErrorIdentifier

wartości

public static final DeviceErrorIdentifier[] values ()

Zwroty
DeviceErrorIdentifier[]