FileProtoResultReporter

public class FileProtoResultReporter
extends ProtoResultReporter

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.proto.ProtoResultReporter
com.android.tradefed.result.proto.FileProtoResultReporter


TestRecord bir dosyaya döken Proto raportör.

Özet

alanlar

public static final String PERIODIC_PROTO_WRITING_OPTION

public static final String PROTO_OUTPUT_FILE

public static final String USE_DELIMITED_API

kamu inşaatçılar

FileProtoResultReporter ()

Genel yöntemler

File getOutputFile ()
boolean isPeriodicWriting ()

Periyodik yazmanın etkin olup olmadığı.

void processFinalProto (TestRecordProto.TestRecord finalRecord)

Son protokolün tüm sonuçlarla birlikte işlenmesi.

void processStartInvocation (TestRecordProto.TestRecord invocationStartRecord, IInvocationContext invocationContext)

invocationStarted(com.android.tradefed.invoker.IInvocationContext) gerçekleştikten sonra kısmi başlatma testi kaydı protokolünün işlenmesi.

void processTestModuleEnd (TestRecordProto.TestRecord moduleRecord)

testModuleEnded() gerçekleştikten sonra sonlandırılmış modül kayıt protokolünün işlenmesi.

void processTestRunEnded (TestRecordProto.TestRecord runRecord, boolean moduleInProgress)

ERROR(/#testRunEnded(long,HashMap)) oluştuktan sonra sonlandırılmış çalıştırma kaydı protokolünün işlenmesi.

void setDelimitedOutput (boolean delimitedOutput)
void setFileOutput (File output)

Sonucun çıktısının alınacağı dosyayı ayarlar.

void setOutputFile (File outputFile)
void setPeriodicWriting (boolean enabled)

Her modülü ayrı ayrı bir dosyaya yazmayı etkinleştirin.

Korumalı yöntemler

TestRecordProto.ChildReference createModuleChildReference (TestRecordProto.TestRecord record)

Bir modül için bir alt referans oluşturur.

alanlar

PERİODIC_PROTO_WRITING_OPTION

public static final String PERIODIC_PROTO_WRITING_OPTION

PROTO_OUTPUT_FILE

public static final String PROTO_OUTPUT_FILE

USE_DELIMITED_API

public static final String USE_DELIMITED_API

kamu inşaatçılar

FileProtoResultReporter

public FileProtoResultReporter ()

Genel yöntemler

getOutputFile

public File getOutputFile ()

İadeler
File

Periyodik Yazma

public boolean isPeriodicWriting ()

Periyodik yazmanın etkin olup olmadığı.

İadeler
boolean

süreçFinalProto

public void processFinalProto (TestRecordProto.TestRecord finalRecord)

Son protokolün tüm sonuçlarla birlikte işlenmesi.

parametreler
finalRecord TestRecordProto.TestRecord : Tüm başlatma sonuçlarını içeren sonlandırılmış proto.

processStartÇağrı

public void processStartInvocation (TestRecordProto.TestRecord invocationStartRecord, 
        IInvocationContext invocationContext)

invocationStarted(com.android.tradefed.invoker.IInvocationContext) gerçekleştikten sonra kısmi başlatma testi kaydı protokolünün işlenmesi.

parametreler
invocationStartRecord TestRecordProto.TestRecord : invocationStart'tan sonra doldurulan kısmi proto.

invocationContext IInvocationContext : IInvocationContext çağrısı.

processTestModuleEnd

public void processTestModuleEnd (TestRecordProto.TestRecord moduleRecord)

testModuleEnded() gerçekleştikten sonra sonlandırılmış modül kayıt protokolünün işlenmesi.

parametreler
moduleRecord TestRecordProto.TestRecord : Modülü temsil eden sonlandırılmış proto.

processTestRunEnded

public void processTestRunEnded (TestRecordProto.TestRecord runRecord, 
        boolean moduleInProgress)

ERROR(/#testRunEnded(long,HashMap)) oluştuktan sonra sonlandırılmış çalıştırma kaydı protokolünün işlenmesi.

parametreler
runRecord TestRecordProto.TestRecord : Çalıştırmayı temsil eden sonlandırılmış proto.

moduleInProgress boolean : bir modülün devam edip etmediği.

setSınırlandırılmışÇıktı

public void setDelimitedOutput (boolean delimitedOutput)

parametreler
delimitedOutput boolean

setFileOutput

public void setFileOutput (File output)

Sonucun çıktısının alınacağı dosyayı ayarlar.

parametreler
output File

setOutputFile

public void setOutputFile (File outputFile)

parametreler
outputFile File

setPeriyodik Yazma

public void setPeriodicWriting (boolean enabled)

Her modülü ayrı ayrı bir dosyaya yazmayı etkinleştirin.

parametreler
enabled boolean

Korumalı yöntemler

createModuleChildReferans

protected TestRecordProto.ChildReference createModuleChildReference (TestRecordProto.TestRecord record)

Bir modül için bir alt referans oluşturur.

parametreler
record TestRecordProto.TestRecord

İadeler
TestRecordProto.ChildReference