ISupportGranularResults

public interface ISupportGranularResults
implements ITestInvocationListener

com.android.tradefed.result.retry.ISupportGranularResults


Interfejs określający, czy ITestInvocationListener obsługuje otrzymywanie szczegółowych wyników, czy nie.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract boolean supportGranularResults ()

Zwraca True, jeśli reporter obsługuje szczegółowe wyniki, w przeciwnym razie zwraca false.

Metody publiczne

wsparcieGranularResults

public abstract boolean supportGranularResults ()

Zwraca True, jeśli reporter obsługuje szczegółowe wyniki, w przeciwnym razie zwraca false.

Zwroty
boolean