ISupportAyrıntılıSonuçlar

public interface ISupportGranularResults
implements ITestInvocationListener

com.android.tradefed.result.retry.ISupportGranularResults


Bir ITestInvocationListener ayrıntılı sonuçların alınmasını destekleyip desteklemediğini belirten arayüz.

Özet

Genel yöntemler

abstract boolean supportGranularResults ()

Muhabir ayrıntılı sonuçları destekliyorsa True değerini, aksi durumda false değerini döndürür.

Genel yöntemler

destekAyrıntılıSonuçlar

public abstract boolean supportGranularResults ()

Muhabir ayrıntılı sonuçları destekliyorsa True değerini, aksi durumda false değerini döndürür.

İadeler
boolean