ข้ามเหตุผล DemotionTrigger

public static final enum SkipReason.DemotionTrigger
extends Enum< SkipReason.DemotionTrigger >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.result.skipped.SkipReason.DemotionTrigger >
com.android.tradefed.result.skipped.SkipReason.DemotionTrigger


สรุป

ค่าแจงนับ

SkipReason.DemotionTrigger ERROR_RATE

SkipReason.DemotionTrigger FLAKINESS

SkipReason.DemotionTrigger LATENCY

SkipReason.DemotionTrigger MANUAL

SkipReason.DemotionTrigger UNKNOWN_TRIGGER

วิธีการสาธารณะ

static SkipReason.DemotionTrigger valueOf (String name)
static final DemotionTrigger[] values ()

ค่าแจงนับ

ข้อผิดพลาด_RATE

public static final SkipReason.DemotionTrigger ERROR_RATE

ความไม่สม่ำเสมอ

public static final SkipReason.DemotionTrigger FLAKINESS

ความล่าช้า

public static final SkipReason.DemotionTrigger LATENCY

คู่มือ

public static final SkipReason.DemotionTrigger MANUAL

UNKNOWN_TRIGGER

public static final SkipReason.DemotionTrigger UNKNOWN_TRIGGER

วิธีการสาธารณะ

มูลค่าของ

public static SkipReason.DemotionTrigger valueOf (String name)

พารามิเตอร์
name String

การส่งคืน
SkipReason.DemotionTrigger

ค่านิยม

public static final DemotionTrigger[] values ()

การส่งคืน
DemotionTrigger[]