Pomiń powód

public class SkipReason
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.result.skipped.SkipReason


Podaj powód i metadane pominięcia testu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

SkipReason (String message, String trigger)
SkipReason (String message, SkipReason.DemotionTrigger trigger)
SkipReason (String message, SkipReason.DemotionTrigger trigger, String bugId)
SkipReason (String message, String trigger, String bugId)

Metody publiczne

static SkipReason fromString (String skipReasonMessage)

Analizuje toString() w SkipReason .

String getBugId ()

Zwraca identyfikator błędu powiązany ze statusem pominięcia.

String getReason ()

Zwraca przyczynę związaną ze statusem pominięcia.

String getTrigger ()

Zwraca wyzwalacz powiązany ze stanem pominięcia.

String toString ()

Konstruktorzy publiczni

Pomiń powód

public SkipReason (String message, 
        String trigger)

Parametry
message String

trigger String

Pomiń powód

public SkipReason (String message, 
        SkipReason.DemotionTrigger trigger)

Parametry
message String

trigger SkipReason.DemotionTrigger

Pomiń powód

public SkipReason (String message, 
        SkipReason.DemotionTrigger trigger, 
        String bugId)

Parametry
message String

trigger SkipReason.DemotionTrigger

bugId String

Pomiń powód

public SkipReason (String message, 
        String trigger, 
        String bugId)

Parametry
message String

trigger String

bugId String

Metody publiczne

z ciągu

public static SkipReason fromString (String skipReasonMessage)

Analizuje toString() w SkipReason .

Parametry
skipReasonMessage String

Zwroty
SkipReason

getBugId

public String getBugId ()

Zwraca identyfikator błędu powiązany ze statusem pominięcia. Opcjonalny.

Zwroty
String

uzyskaj powód

public String getReason ()

Zwraca przyczynę związaną ze statusem pominięcia.

Zwroty
String

pobierzTrigger

public String getTrigger ()

Zwraca wyzwalacz powiązany ze stanem pominięcia.

Zwroty
String

doString

public String toString ()

Zwroty
String