Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

SuiteResultReporter.ModulePrepTimes

public static class SuiteResultReporter.ModulePrepTimes
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.suite.SuiteResultReporter.ModulePrepTimes


Uchwyt na przedmioty do przygotowania i zerwania jednego modułu.

streszczenie

Pola

public final long mPrepTime

public final long mTearDownTime

Konstruktorzy publiczni

ModulePrepTimes (long prepTime, long tearTime)

Metody publiczne

String toString ()

Pola

mPrepTime

public final long mPrepTime

mTearDownTime

public final long mTearDownTime

Konstruktorzy publiczni

ModulePrepTimes

public ModulePrepTimes (long prepTime, 
                long tearTime)

Parametry
prepTime long

tearTime long

Metody publiczne

toString

public String toString ()

Zwroty
String