SuiteResultReporter.ModulePrepTimes

public static class SuiteResultReporter.ModulePrepTimes
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.suite.SuiteResultReporter.ModulePrepTimes


Bir modülün hazırlanması ve sökülmesi için nesne tutucu.

Özet

Alanlar

public final long mPrepTime

public final long mTearDownTime

Kamu inşaatçıları

ModulePrepTimes (long prepTime, long tearTime)

Genel yöntemler

String toString ()

Alanlar

mPrepTime

public final long mPrepTime

mTearDownTime

public final long mTearDownTime

Kamu inşaatçıları

ModülHazırlıkZamanları

public ModulePrepTimes (long prepTime, 
                long tearTime)

Parametreler
prepTime long

tearTime long

Genel yöntemler

toString

public String toString ()

İadeler
String