XmlSuiteResultFormatter.RunHistory

public static final class XmlSuiteResultFormatter.RunHistory
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.result.suite.XmlSuiteResultFormatter.RunHistory


Obiekt pomocniczy do konwersji JSON.

Streszczenie

Pola

public String commandLineArgs

public long endTime

public long failedTests

public String hostName

public long passedTests

public long startTime

Konstruktory publiczne

RunHistory ()

Pola

Argumenty wiersza poleceń

public String commandLineArgs

Koniec czasu

public long endTime

nieudane testy

public long failedTests

Nazwa hosta

public String hostName

zdaneTesty

public long passedTests

czas rozpoczęcia

public long startTime

Konstruktory publiczne

Historia biegu

public RunHistory ()