Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

RetryStatistics

public class RetryStatistics
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.retry.RetryStatistics


Struktura przechowująca statystyki dla sesji ponownej jednego IRemoteTest . Nie wszystkie pola mogą zostać wypełnione w zależności od RetryStrategy .

streszczenie

Pola

public long mRetryFailure

public long mRetrySuccess

public long mRetryTime

Konstruktorzy publiczni

RetryStatistics ()

Metody publiczne

static final RetryStatistics aggregateStatistics ( stats) aggregateStatistics ( stats)

Metoda pomocnika do agregowania statystyk kilku ponownych prób.

Pola

mRetryFailure

public long mRetryFailure

mRetrySuccess

public long mRetrySuccess

mRetryTime

public long mRetryTime

Konstruktorzy publiczni

RetryStatistics

public RetryStatistics ()

Metody publiczne

agregateStatistics

public static final RetryStatistics aggregateStatistics ( stats)

Metoda pomocnika do agregowania statystyk kilku ponownych prób.

Parametry
stats

Zwroty
RetryStatistics