SandboxConfigDump

public class SandboxConfigDump
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.sandbox.SandboxConfigDump


Bir komut satırına dayalı olarak bir IConfiguration oluşturan ve bunu bir dosyaya döken çalıştırıcı sınıfı. bağımsız değişkenler:

Özet

alanlar

public static final VERSIONED_ELEMENTS

Ana işlemin bunları çözmeye çalışırken onlarla sorun yaşamasına neden olmamak için sürümlü öğelerin çıktısını almayız.

kamu inşaatçılar

SandboxConfigDump ()

Genel yöntemler

static void main (String[] mainArgs)
int parse (String[] args)

Bağımsız değişkenleri ayrıştırın ve bundan bir IConfiguration oluşturur, ardından bunu sonuç dosyasına döker.

alanlar

VERSIONED_ELEMENTS

public static final  VERSIONED_ELEMENTS

Ana işlemin bunları çözmeye çalışırken onlarla sorun yaşamasına neden olmamak için sürümlü öğelerin çıktısını almayız.

kamu inşaatçılar

SandboxConfigDump

public SandboxConfigDump ()

Genel yöntemler

ana

public static void main (String[] mainArgs)

parametreler
mainArgs String

ayrıştırmak

public int parse (String[] args)

Bağımsız değişkenleri ayrıştırın ve bundan bir IConfiguration oluşturur, ardından bunu sonuç dosyasına döker.

parametreler
args String

İadeler
int