SandboxConfigDump

public class SandboxConfigDump
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.sandbox.SandboxConfigDump


Klasa Runner, która tworzy IConfiguration na podstawie wiersza poleceń i zrzuca ją do pliku. argumenty:

Streszczenie

Pola

public static final VERSIONED_ELEMENTS

Nie wysyłamy wersjonowanych elementów, aby uniknąć sytuacji, w której proces nadrzędny miałby z nimi problemy podczas próby ich rozwiązania

Konstruktory publiczne

SandboxConfigDump ()

Metody publiczne

static void main (String[] mainArgs)
int parse (String[] args)

Przeanalizuj argumenty i utwórz z nich IConfiguration , a następnie zrzuć je do pliku wynikowego.

Pola

VERSIONED_ELEMENTS

public static final  VERSIONED_ELEMENTS

Nie wysyłamy wersjonowanych elementów, aby uniknąć sytuacji, w której proces nadrzędny miałby z nimi problemy podczas próby ich rozwiązania

Konstruktory publiczne

SandboxConfigDump

public SandboxConfigDump ()

Metody publiczne

główny

public static void main (String[] mainArgs)

Parametry
mainArgs String

analizować

public int parse (String[] args)

Przeanalizuj argumenty i utwórz z nich IConfiguration , a następnie zrzuć je do pliku wynikowego.

Parametry
args String

Zwroty
int