SandboxConfigurationException

public class SandboxConfigurationException
extends ConfigurationException

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.config.ConfigurationException
com.android.tradefed.sandbox.SandboxConfigurationException


Specjalny wyjątek konfiguracji pochodzący z konfiguracji piaskownicy.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

SandboxConfigurationException (String msg, ErrorIdentifier error)

Tworzy SandboxConfigurationException .

SandboxConfigurationException (String msg, Throwable cause, ErrorIdentifier error)

Tworzy SandboxConfigurationException .

Konstruktory publiczne

SandboxConfigurationException

public SandboxConfigurationException (String msg, 
        ErrorIdentifier error)

Tworzy SandboxConfigurationException .

Parametry
msg String : znaczący komunikat o błędzie

error ErrorIdentifier : ErrorIdentifier skojarzony z wyjątkiem

SandboxConfigurationException

public SandboxConfigurationException (String msg, 
        Throwable cause, 
        ErrorIdentifier error)

Tworzy SandboxConfigurationException .

Parametry
msg String : znaczący komunikat o błędzie

cause Throwable : Throwable reprezentujący pierwotną przyczynę błędu

error ErrorIdentifier : ErrorIdentifier skojarzony z wyjątkiem