จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

SandboxInvocationRunner

public class SandboxInvocationRunner
extends Object

java.lang.Object
. com.android.tradefed.sandbox.SandboxInvocationRunner


เรียกใช้การทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการเรียกใช้ในแซนด์บ็อกซ์

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

SandboxInvocationRunner ()

วิธีการสาธารณะ

static boolean prepareAndRun ( TestInformation info, IConfiguration config, ITestInvocationListener listener)

ทำการตั้งค่าและเรียกใช้การทดสอบ

ผู้สร้างสาธารณะ

SandboxInvocationRunner

public SandboxInvocationRunner ()

วิธีการสาธารณะ

prepareAndRun

public static boolean prepareAndRun (TestInformation info, 
        IConfiguration config, 
        ITestInvocationListener listener)

ทำการตั้งค่าและเรียกใช้การทดสอบ

พารามิเตอร์
info TestInformation

config IConfiguration

listener ITestInvocationListener

คืนสินค้า
boolean จริงหากการเรียกสำเร็จ เท็จเป็นอย่างอื่น