Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

TradefedSandboxFactory

public class TradefedSandboxFactory
extends Object implements ISandboxFactory

java.lang.Object
com.android.tradefed.sandbox.TradefedSandboxFactory


Domyślna implementacja dla SandboxFactory

streszczenie

Konstruktorzy publiczni

TradefedSandboxFactory ()

Metody publiczne

ISandbox createSandbox ()

Tworzy instancję piaskownicy, której można użyć do uruchomienia wywołania

Konstruktorzy publiczni

TradefedSandboxFactory

public TradefedSandboxFactory ()

Metody publiczne

createSandbox

public ISandbox createSandbox ()

Tworzy instancję piaskownicy, której można użyć do uruchomienia wywołania

Zwroty
ISandbox ISandbox