TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener

public static class TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener
extends Object implements ICommandScheduler.IScheduledInvocationListener

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.sandbox.TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener


Stub IScheduledInvocationListener , który nic nie robi.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

StubScheduledInvocationListener ()

Metody publiczne

void invocationComplete ( IInvocationContext metadata, devicesStates) invocationComplete ( IInvocationContext metadata, devicesStates)

Wywołanie zwrotne po zakończeniu całego wywołania, w tym wszystkich zdarzeń ITestInvocationListener.invocationEnded(long) .

Konstruktory publiczne

StubScheduledInvocationListener

public StubScheduledInvocationListener ()

Metody publiczne

wywołanie zakończone

public void invocationComplete (IInvocationContext metadata, 
                 devicesStates)

Wywołanie zwrotne po zakończeniu całego wywołania, w tym wszystkich zdarzeń ITestInvocationListener.invocationEnded(long) .