Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

TradefedSandboxRunner

public class TradefedSandboxRunner
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.sandbox.TradefedSandboxRunner


Runner associated with a TradefedSandbox that will allow executing the sandbox.

Summary

Nested classes

class TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener

A stub IScheduledInvocationListener that does nothing. 

Fields

public static final String DEBUG_THREAD_KEY

public static final String EXCEPTION_KEY

Public constructors

TradefedSandboxRunner()

Public methods

CommandRunner.ExitCode getErrorCode()
static void main(String[] mainArgs)
void run(String[] args)

The main method to run the command.

Fields

DEBUG_THREAD_KEY

public static final String DEBUG_THREAD_KEY

EXCEPTION_KEY

public static final String EXCEPTION_KEY

Public constructors

TradefedSandboxRunner

public TradefedSandboxRunner ()

Public methods

getErrorCode

public CommandRunner.ExitCode getErrorCode ()

Returns
CommandRunner.ExitCode

main

public static void main (String[] mainArgs)

Parameters
mainArgs String

run

public void run (String[] args)

The main method to run the command.

Parameters
args String: the config name to run and its options