TradefedFeatureClient

public class TradefedFeatureClient
extends Object

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.service.TradefedFeatureClient


Klient grpc do żądania wykonania funkcji z serwera.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

TradefedFeatureClient ()

Metody publiczne

void close ()
FeatureResponse triggerFeature (String featureName, args) triggerFeature (String featureName, args)

Poproś o wykonanie funkcji do głównego serwera i zwróć odpowiedź.

Konstruktory publiczne

TradefedFeatureClient

public TradefedFeatureClient ()

Metody publiczne

zamknąć

public void close ()

funkcja wyzwalacza

public FeatureResponse triggerFeature (String featureName, 
                 args)

Poproś o wykonanie funkcji do głównego serwera i zwróć odpowiedź.

Parametry
featureName String : Nazwa funkcji do wyzwolenia.

args : Argumenty wywołania funkcji.

Zwroty
FeatureResponse FeatureResponse .