Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

TradefedFeatureKlient

public class TradefedFeatureClient
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.service.TradefedFeatureClient


Klient grpc żądający wykonania funkcji z serwera.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

TradefedFeatureClient ()

Metody publiczne

void close ()
FeatureResponse triggerFeature (String featureName, args) triggerFeature (String featureName, args)

Poproś o funkcję do serwera głównego w celu wykonania i zwrócenia odpowiedzi.

Konstruktorzy publiczni

TradefedFeatureKlient

public TradefedFeatureClient ()

Metody publiczne

blisko

public void close ()

Funkcja wyzwalacza

public FeatureResponse triggerFeature (String featureName, 
                 args)

Poproś o funkcję do serwera głównego w celu wykonania i zwrócenia odpowiedzi.

Parametry
featureName String : nazwa funkcji do wywołania.

args : Argumenty do wywołania funkcji.

Zwroty
FeatureResponse FeatureResponse .