TradefedFeatureClient

public class TradefedFeatureClient
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.service.TradefedFeatureClient


Sunucudan özellik yürütme talep etmek için bir grpc istemcisi.

Özet

kamu inşaatçılar

TradefedFeatureClient ()

Genel yöntemler

void close ()
FeatureResponse triggerFeature (String featureName, args) triggerFeature (String featureName, args)

Yanıtı yürütmek ve döndürmek için ana sunucuya bir özellik isteyin.

kamu inşaatçılar

TradefedFeatureClient

public TradefedFeatureClient ()

Genel yöntemler

kapalı

public void close ()

tetik Özelliği

public FeatureResponse triggerFeature (String featureName, 
                 args)

Yanıtı yürütmek ve döndürmek için ana sunucuya bir özellik isteyin.

parametreler
featureName String : Tetiklenecek özelliğin adı.

args : Özelliği çağırmak için bağımsız değişkenler.

İadeler
FeatureResponse Bir FeatureResponse .