TradefedFeatureServer

public class TradefedFeatureServer
extends TradefedInformationGrpc.TradefedInformationImplBase

java.lang.Obiekt
com.proto.tradefed.feature.TradefedInformationGrpc.TradefedInformationImplBase
com.android.tradefed.service.TradefedFeatureServer


Serwer, który odpowiada na żądania wyzwalania funkcji.

Streszczenie

Pola

public static final String SERVER_REFERENCE

public static final String TEST_INFORMATION_OBJECT

public static final String TF_SERVICE_PORT

Konstruktory publiczne

TradefedFeatureServer ()

Metody publiczne

static int getPort ()

Zwraca port używany przez serwer.

String registerInvocation ( IConfiguration config, ThreadGroup tg, listeners) registerInvocation ( IConfiguration config, ThreadGroup tg, listeners)

Zarejestruj wywołanie z unikalnym odwołaniem, które można przeszukać

void shutdown ()

Zatrzymaj serwer grpc.

void start ()

Uruchom serwer grpc, aby nasłuchiwać żądań.

void triggerFeature (FeatureRequest request, StreamObserver<FeatureResponse> responseObserver)
void unregisterInvocation ( IConfiguration reference)

Wyrejestruj wywołanie według jego konfiguracji.

Pola

SERVER_REFERENCE

public static final String SERVER_REFERENCE

TEST_INFORMATION_OBJECT

public static final String TEST_INFORMATION_OBJECT

TF_SERVICE_PORT

public static final String TF_SERVICE_PORT

Konstruktory publiczne

TradefedFeatureServer

public TradefedFeatureServer ()

Metody publiczne

getPort

public static int getPort ()

Zwraca port używany przez serwer.

Zwroty
int

zarejestrujInwokacja

public String registerInvocation (IConfiguration config, 
        ThreadGroup tg, 
         listeners)

Zarejestruj wywołanie z unikalnym odwołaniem, które można przeszukać

Parametry
config IConfiguration

tg ThreadGroup

listeners

Zwroty
String

zamknięcie

public void shutdown ()

Zatrzymaj serwer grpc.

początek

public void start ()

Uruchom serwer grpc, aby nasłuchiwać żądań.

funkcja wyzwalacza

public void triggerFeature (FeatureRequest request, 
        StreamObserver<FeatureResponse> responseObserver)

Parametry
request FeatureRequest

responseObserver StreamObserver

wyrejestrujInwokacja

public void unregisterInvocation (IConfiguration reference)

Wyrejestruj wywołanie według jego konfiguracji.

Parametry
reference IConfiguration