IUzaktan Planlanmış Dinleyiciler Özelliği

public interface IRemoteScheduledListenersFeature
implements IRemoteFeature

com.android.tradefed.service.internal.IRemoteScheduledListenersÖzellik


IRemoteFeature IScheduledInvocationListener geçişi destekleyecek şekilde genişletilmesi. Bunun yalnızca TradefedFeatureServer ile kullanılması amaçlanmıştır.

Özet

Genel yöntemler

abstract getListeners ()
abstract void setListeners ( listeners) setListeners ( listeners)

Genel yöntemler

getListeners

public abstract  getListeners ()

İadeler

setDinleyiciler

public abstract void setListeners ( listeners)

Parametreler
listeners