IRmoteScheduledListenersÖzelliği

public interface IRemoteScheduledListenersFeature
implements IRemoteFeature

com.android.tradefed.service.internal.IRemoteScheduledListenersFeature


IScheduledInvocationListener s'de geçişi desteklemek için IRemoteFeature uzantısı. Bunun yalnızca TradefedFeatureServer ile kullanılması amaçlanmıştır.

Özet

Genel yöntemler

abstract getListeners ()
abstract void setListeners ( listeners) setListeners ( listeners)

Genel yöntemler

getListeners

public abstract  getListeners ()

İadeler

setListeners

public abstract void setListeners ( listeners)

parametreler
listeners