IRemoteScheduledListenersFeature

public interface IRemoteScheduledListenersFeature
implements IRemoteFeature

com.android.tradefed.service.internal.IRremoteScheduledListenersFeature


הרחבה של IRemoteFeature לתמיכה במעבר ב- IScheduledInvocationListener . זה מיועד לשימוש אך ורק עם TradefedFeatureServer .

סיכום

שיטות ציבוריות

abstract getListeners ()
abstract void setListeners ( listeners) setListeners ( listeners)

שיטות ציבוריות

getListeners

public abstract  getListeners ()

החזרות

setListeners

public abstract void setListeners ( listeners)

פרמטרים
listeners