CommandStatusHandler

public class CommandStatusHandler
extends Object implements ICommandScheduler.IScheduledInvocationListener

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.service.management.CommandStatusHandler


Program obsługi pomagający monitorować i aktualizować stan wywołania.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

CommandStatusHandler ()

Metody publiczne

InvocationStatus.Status getCurrentStatus ()

Zwraca aktualnie znany stan wywołania.

void invocationComplete ( IInvocationContext context, devicesStates) invocationComplete ( IInvocationContext context, devicesStates)

Wywołanie zwrotne po zakończeniu całego wywołania, w tym wszystkich zdarzeń ITestInvocationListener.invocationEnded(long) .

void invocationInitiated ( IInvocationContext context)

Oddzwanianie po zainicjowaniu wywołania.

Konstruktory publiczne

CommandStatusHandler

public CommandStatusHandler ()

Metody publiczne

pobierz aktualny stan

public InvocationStatus.Status getCurrentStatus ()

Zwraca aktualnie znany stan wywołania.

Zwroty
InvocationStatus.Status

wywołanie zakończone

public void invocationComplete (IInvocationContext context, 
                 devicesStates)

Wywołanie zwrotne po zakończeniu całego wywołania, w tym wszystkich zdarzeń ITestInvocationListener.invocationEnded(long) .

wywołanie zainicjowane

public void invocationInitiated (IInvocationContext context)

Oddzwanianie po zainicjowaniu wywołania. Jest to wywoływane przed pobraniem jakichkolwiek kompilacji.