TestInvocationManagementServer.InvocationInformation

public class TestInvocationManagementServer.InvocationInformation
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.service.management.TestInvocationManagementServer.InvocationInformation


Streszczenie

Pola

public final long invocationId

public final ScheduledInvocationForwarder scheduledInvocationForwarder

Pola

identyfikator wywołania

public final long invocationId

zaplanowany przekazywanie wywołań

public final ScheduledInvocationForwarder scheduledInvocationForwarder