ActivityStatusChecker

public class ActivityStatusChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker , ITestLoggerReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.ActivityStatusChecker


Bir modülün sonunda çalıştırılan kalan etkinlikler için durum denetleyicisi.

Özet

Kamu inşaatçıları

ActivityStatusChecker ()

Genel yöntemler

StatusCheckerResult postExecutionCheck ( ITestDevice device)

Test modülünün yürütülmesinden sonra sistem durumunu kontrol edin.

void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

ITestLogger örneğini enjekte eder

Kamu inşaatçıları

ActivityStatusChecker

public ActivityStatusChecker ()

Genel yöntemler

postExecutionCheck

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Test modülünün yürütülmesinden sonra sistem durumunu kontrol edin. Burada bir kontrol isteniyorsa alt sınıf bu yöntemi geçersiz kılmalıdır. Uygulama, durum kontrolünün başarılı veya başarısız olduğunu belirtmek için bir boolean değeri döndürmelidir.

Parametreler
device ITestDevice : Denetimlerin yürütüleceği ITestDevice .

İadeler
StatusCheckerResult sistem durumu kontrolünün sonucu

Atar
DeviceNotAvailableException

setTestLogger

public void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

ITestLogger örneğini enjekte eder

Parametreler
testLogger ITestLogger