Sprawdzanie stanu aktywności

public class ActivityStatusChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker , ITestLoggerReceiver

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.ActivityStatusChecker


Sprawdzanie stanu pozostałych działań uruchomionych na końcu modułu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ActivityStatusChecker ()

Metody publiczne

StatusCheckerResult postExecutionCheck ( ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu po wykonaniu modułu testowego.

void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

Wstrzykuje instancję ITestLogger

Konstruktorzy publiczni

Sprawdzanie stanu aktywności

public ActivityStatusChecker ()

Metody publiczne

po sprawdzeniu wykonania

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu po wykonaniu modułu testowego. Podklasa powinna zastąpić tę metodę, jeśli pożądane jest tutaj sprawdzenie. Implementacja musi zwracać wartość boolean wskazującą, czy sprawdzenie stanu zakończyło się pomyślnie, czy nie.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice , na którym mają zostać uruchomione kontrole.

Zwroty
StatusCheckerResult wynik sprawdzenia stanu systemu

Rzuca
DeviceNotAvailableException

setTestLogger

public void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

Wstrzykuje instancję ITestLogger

Parametry
testLogger ITestLogger