Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Narzędzie do sprawdzania dostępności urządzenia

public class DeviceAvailableChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.DeviceAvailableChecker


Checker, aby upewnić się, że moduł nie pozostawi urządzenia w stanie offline.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DeviceAvailableChecker ()

Metody publiczne

StatusCheckerResult postExecutionCheck ( ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu po wykonaniu modułu testowego.

Konstruktorzy publiczni

Narzędzie do sprawdzania dostępności urządzenia

public DeviceAvailableChecker ()

Metody publiczne

kontrola postwykonania

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu po wykonaniu modułu testowego. Podklasa powinna przesłonić tę metodę, jeśli sprawdzenie jest tutaj pożądane. Implementacja musi zwracać wartość boolean , aby wskazać, czy sprawdzenie stanu zakończyło się pomyślnie, czy nie.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice , na którym mają być uruchamiane kontrole.

Zwroty
StatusCheckerResult wynik sprawdzenia stanu systemu

Rzuty
DeviceNotAvailableException