Cihaz Temel Denetleyicisi

public class DeviceBaselineChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.DeviceBaselineChecker


Her modülden önce cihaz temel ayarlarını belirleyin.

Özet

kamu inşaatçılar

DeviceBaselineChecker ()

Genel yöntemler

static String getSetFailMessage ()
static String getSetSuccessMessage ()
StatusCheckerResult preExecutionCheck ( ITestDevice device)

Test modülü yürütmeden önce sistem durumunu kontrol edin.

kamu inşaatçılar

Cihaz Temel Denetleyicisi

public DeviceBaselineChecker ()

Genel yöntemler

getSetFailMessage

public static String getSetFailMessage ()

İadeler
String

getSetSuccessMessage

public static String getSetSuccessMessage ()

İadeler
String

önYürütme Kontrolü

public StatusCheckerResult preExecutionCheck (ITestDevice device)

Test modülü yürütmeden önce sistem durumunu kontrol edin. Burada bir kontrol isteniyorsa, alt sınıf bu yöntemi geçersiz kılmalıdır. Uygulama, durum kontrolünün başarılı veya başarısız olduğunu belirtmek için bir boolean değeri döndürmelidir.

Modül yürütüldükten sonra sistem durumunun kontrol edilmesi şiddetle tavsiye edilir ve bu yöntem, modül yürütülmeden önce belirli sistem durumunu önbelleğe almak amacıyla kullanılabilir.

parametreler
device ITestDevice : Kontrollerin çalıştırılacağı ITestDevice .

İadeler
StatusCheckerResult sistem durumu kontrolünün sonucu

Atar
DeviceNotAvailableException