ตัวตรวจสอบสถานะคีย์การ์ด

public class KeyguardStatusChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.KeyguardStatusChecker


ตรวจสอบสถานะคีย์การ์ดหลังการทำงานของโมดูล

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

KeyguardStatusChecker ()

วิธีการสาธารณะ

StatusCheckerResult postExecutionCheck ( ITestDevice device)

ตรวจสอบสภาพของระบบหลังจากดำเนินการทดสอบโมดูล

ผู้สร้างสาธารณะ

ตัวตรวจสอบสถานะคีย์การ์ด

public KeyguardStatusChecker ()

วิธีการสาธารณะ

โพสต์การดำเนินการตรวจสอบ

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

ตรวจสอบสภาพของระบบหลังจากดำเนินการทดสอบโมดูล คลาสย่อยควรแทนที่วิธีนี้หากต้องการตรวจสอบที่นี่ การนำไปใช้ต้องส่งคืนค่า boolean เพื่อระบุว่าการตรวจสอบสถานะผ่านหรือไม่ผ่าน

พารามิเตอร์
device ITestDevice : ITestDevice ที่จะใช้ตรวจสอบ

ส่งคืน
StatusCheckerResult ผลการตรวจสอบสถานะระบบ

พ่น
DeviceNotAvailableException