Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Sprawdzanie stanu wycieku wątku

public class LeakedThreadStatusChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

java.lang.Object
com.android.tradefed.suite.checker.LeakedThreadStatusChecker


Narzędzie do sprawdzania stanu, aby upewnić się, że moduł nie przecieka działającego wątku.

DO ZROBIENIA: Rozważ filtrowanie oczekiwanych wątków: głównego wywołania i wątków w tle i zwróć tylko listę nieoczekiwanych wątków.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

LeakedThreadStatusChecker ()

Metody publiczne

StatusCheckerResult postExecutionCheck ( ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu po wykonaniu modułu testowego.

Konstruktorzy publiczni

Sprawdzanie stanu wycieku wątku

public LeakedThreadStatusChecker ()

Metody publiczne

kontrola postwykonania

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu po wykonaniu modułu testowego. Podklasa powinna przesłonić tę metodę, jeśli sprawdzenie jest tutaj pożądane. Implementacja musi zwracać wartość boolean , aby wskazać, czy sprawdzenie stanu zakończyło się pomyślnie, czy nie.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice , na którym mają być uruchamiane kontrole.

Zwroty
StatusCheckerResult wynik sprawdzenia stanu systemu

Rzuty
DeviceNotAvailableException