WyciekłyTreadStatusChecker

public class LeakedThreadStatusChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.suite.checker.LeakedThreadStatusChecker


Sprawdzanie stanu, aby upewnić się, że moduł nie przecieka działającego wątku.

DO ZROBIENIA: Rozważ filtrowanie oczekiwanych wątków: głównego wywołania i wątków w tle i zwróć tylko listę nieoczekiwanych wątków.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

LeakedThreadStatusChecker ()

Metody publiczne

StatusCheckerResult postExecutionCheck ( ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu po wykonaniu modułu testowego.

Konstruktory publiczne

WyciekłyTreadStatusChecker

public LeakedThreadStatusChecker ()

Metody publiczne

sprawdzanie po wykonaniu

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu po wykonaniu modułu testowego. Podklasa powinna zastąpić tę metodę, jeśli pożądane jest tutaj sprawdzenie. Implementacja musi zwrócić wartość boolean , aby wskazać, czy sprawdzanie stanu zakończyło się powodzeniem, czy niepowodzeniem.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice , na którym mają zostać uruchomione kontrole.

Zwroty
StatusCheckerResult wynik sprawdzenia stanu systemu

Rzuty
DeviceNotAvailableException