StatusCheckerResult.CheckStatus

public static final enum StatusCheckerResult.CheckStatus
extends Enum< StatusCheckerResult.CheckStatus >

java.lang.Obiekt
java.lang.Enum < com.android.tradefed.suite.checker.StatusCheckerResult.CheckStatus >
com.android.tradefed.suite.checker.StatusCheckerResult.CheckStatus


Streszczenie

Wylicz wartości

StatusCheckerResult.CheckStatus FAILED

sprawdzenie stanu nie powiodło się.

StatusCheckerResult.CheckStatus SUCCESS

sprawdzanie stanu powiodło się

Metody publiczne

static StatusCheckerResult.CheckStatus valueOf (String name)
static final CheckStatus[] values ()

Wylicz wartości

PRZEGRANY

public static final StatusCheckerResult.CheckStatus FAILED

sprawdzenie stanu nie powiodło się. Może być dostępny komunikat o błędzie (opcjonalnie).

POWODZENIE

public static final StatusCheckerResult.CheckStatus SUCCESS

sprawdzanie stanu powiodło się

Metody publiczne

wartość

public static StatusCheckerResult.CheckStatus valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
StatusCheckerResult.CheckStatus

wartości

public static final CheckStatus[] values ()

Zwroty
CheckStatus[]