TimeStatusChecker

public class TimeStatusChecker
extends Object implements ISystemStatusChecker

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.suite.checker.TimeStatusChecker


Sprawdzanie stanu, aby upewnić się, że urządzenie i czas hosta są zsynchronizowane.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

TimeStatusChecker ()

Metody publiczne

StatusCheckerResult postExecutionCheck ( ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu po wykonaniu modułu testowego.

Konstruktory publiczne

TimeStatusChecker

public TimeStatusChecker ()

Metody publiczne

sprawdzanie po wykonaniu

public StatusCheckerResult postExecutionCheck (ITestDevice device)

Sprawdź stan systemu po wykonaniu modułu testowego. Podklasa powinna zastąpić tę metodę, jeśli pożądane jest tutaj sprawdzenie. Implementacja musi zwrócić wartość boolean , aby wskazać, czy sprawdzanie stanu zakończyło się powodzeniem, czy niepowodzeniem.

Parametry
device ITestDevice : ITestDevice , na którym mają zostać uruchomione kontrole.

Zwroty
StatusCheckerResult wynik sprawdzenia stanu systemu

Rzuty
DeviceNotAvailableException